Zapytanie o wycenę

Nowy koszyk 0 PLN

Regulamin i polityka prywatności
Data publikacji:

 

Regulamin i inne postanowienia.

Warunki i regulacje wymienione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników sklepu internetowego oraz strony internetowej. Dostęp do strony oraz sklepu i korzystanie z nich oznacza wyrażenie zgody na poniższe warunki i regulacje.

Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym Firmy LAB MAVEN sp. z o.o.

Ochrona prywatności Użytkowników strony www.labempire.com.pl firmy LAB MAVEN sp. z o.o. ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach strony www.labempire.com.pl

1. Właścicielem strony internetowej www.labempire.com jest firma LAB MAVEN sp. z o.o.

2. Użytkownikiem strony jest każda osoba odwiedzająca stronę internetową i sklep internetowy.

3. Wszystkie treści, znaki graficzne oraz elementy strony i sklepu internetowego są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa koncepcyjne i intelektualne, zastrzeżone ©.

4. Firma LAB MAVEN sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem przepisów prawa, a w szczególności zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

5. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Dane te nie będą przetwarzane przez firmę LAB MAVEN sp. z o.o. w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

6. Administratorem danych osobowych jest firma LAB MAVEN sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kazimierza Pułaskiego 5, 35 – 011 Rzeszów, NIP: 5170406873, adres e-mail: biuro@labmaven.pl, tel. (+48) 17 86 11 957  („Administrator”).

7. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie odbierania i archiwizowania w związku ze współpracą Osoby, Jednostki i Administratora.  Dane osobowe będą przetwarzane także w zakresie związanym z dokumentacją współpracy Osoby, Podmiotu i Administratora, jak również w celu rozpatrywania reklamacji, zgłoszonych roszczeń, dochodzenia i obrony przed wzajemnymi roszczeniami w związku ze wykonaniem umowy łączącej Osobę, Podmiot i Administratora – art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz RODO (wykonanie umowy, wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora).

8. Firma LAB MAVEN sp. z o.o. zbiera wyłącznie dane, które posłużą do świadczenia wybranej przez Państwa usługi, udzielenia odpowiedzi na skierowane do firmy LAB MAVEN sp. z o.o. zapytanie ofertowe, do realizacji złożonego przez Państwa zamówienia, do celów archiwalnych i statystycznych. Dane podawane przez Państwa w czasie wypełniania formularza online chronione i zabezpieczone są hasłem. Hasła Użytkowników są szyfrowane (dla bezpieczeństwa serwisu i danych Użytkowników nie możemy podać metody szyfrowania). Użytkownik w każdym momencie ma możliwość zmiany hasła za pomocą formularza na stronie. Prośba o zmianę hasła weryfikowana jest mailowo. Zaleca się, aby hasła Użytkowników nie stanowiły: frazy lub ciągi liczbowe sensowne (np. data urodzenia, imię, itd.). Nie zaleca się stosowania tego samego hasła w kilku serwisach. Zaleca się zmianę hasła co pewien czas. Dane przechowywane są na serwerach hostingodawcy z pełną dbałością o bezpieczeństwo.

9. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres jego współpracy z firmą LAB MAVEN sp. z o.o. W przypadku zaprzestania przez Użytkownika współpracy z firmą LAB MAVEN sp. z o.o. Użytkownik ma obowiązek poinformować firmę LAB MAVEN sp. z o.o. o takim fakcie – w innym wypadku firma LAB MAVEN sp. z o.o. nie będzie miała możliwości usunięcia danych takiego Użytkownika. Dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres współpracy z firmą LAB MAVEN sp. z o.o., chyba że wcześniej cofnie on wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

10. Firma LAB MAVEN sp. z o.o. informuje o przysługującym Państwu na podstawie Ustawy prawie dostępu do swoich danych, ich modyfikowania oraz usuwania. Firma LAB MAVEN sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące polityki prywatności będą publikowane na niniejszej stronie.

11. Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego konta w serwisie. Aby to zrobić, należy wysłać wiadomość zawierającą login użytkownika w serwisie na adres: biuro@labmaven.pl. Chęć usunięcia konta zostanie potwierdzone drogą mailową.

12. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

13. Zbieramy następujące dane osobowe:

imię i nazwisko – podczas składania zamówienia, niezbędne do składania zamówień oraz kontaktu;

adres instytucji lub firmy – do wysyłki zamówionego towaru;

nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zleceń;

adres email – za pośrednictwem adresu email wysyłane jest potwierdzenie zamówienia oraz ewentualny kontakt;

adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych);

14. Wszystkie firmy współpracujące z serwisem, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Państwa danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.

15. Podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Informujemy również, iż dane osobowe Użytkowników będą przekazywane następującym odbiorcom: podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji usług objętych umową, podmiotom mającym zawarte umowy na obsługę IT Administratora, dostawcom usług księgowych, rachunkowych, w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo (art. 6 ust. 1 lit. c);

16. Nie przechowujemy danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.

17. Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości.

18. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

19. Firma LAB MAVEN sp. z o.o. wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisów przez Użytkowników i nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji o Użytkowniku. Działanie to nie służy zbieraniu ani przetwarzaniu danych osobowych. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika, jednak może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji strony www.labempire.com.pl

Jako firma LAB MAVEN sp. z o.o. stosujemy RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które zmienia zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.